Tomsovi

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Domů Honza School 2. ročník Algoritmizace

Algoritmizace

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Přednášející: Dagmar Brechlerová

zápočtových úloha: naprogramovat aplikaci dle vybraného zadání (studenti si vybírají ze zveřejněného seznamu).

Moje úloha:

Napište program, který zkonvertuje zdrojový textový soubor do morseovky a zapíše ji do nového souboru.
volání: telegraf  zdroj_soubor  novy_soubor


Řešení:
Viz archiv Jan_Tomsa_Algoritmizace_Uloha_18.zip

Zdrojový kód:

// Jan Tomsa, verze 1.0, vyhotoveno 17.11.2005
//-------------------------------------------------------------------------
// úloha č. 18
//-------------------------------------------------------------------------
// Zadání:
// Napište program, který zkonvertuje zdrojový textový
// soubor do morseovky a zapíše ji do nového souboru.
// volání: telegraf zdroj_soubor novy_soubor
//-------------------------------------------------------------------------
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
 
// Zástupná znaky pro binární strom
#define CH 31
#define ALPHA '<'
#define BETA '>'
 
// Translation Table (převodní tabulka) - binární strom
// obsahuje v nejnižším bitu informaci,
// zda pro daný znak začíná překlad do morseovky tečkou nebo čárkou
// ve zbývajících 7 bitech adresu, kterým znakem pokračovat
// pokud adresa dalšího znaku je 0, skončit překlad
// NNNNNNNO
// \_____/^-- 0 .. "." / 1 .. "-"
//   ^------ adresa dalšího znaku
//
// Pro znaky, které nemají žádnou reprezentaci v morseovce obsahuje tabulka
// číslo 255
//
// příklad použití překladové tabulky pro písmeno "A"
// TRANS_TABLE['A'] == 10101000
//           \_____/^-- 0  => "."
//            ^------ 'T'
// TRANS_TABLE['T'] == 00000001
//           \_____/^-- 1  => "-"
//            ^------ 0  => konec
// výsledek: 'A' --> ".-"
unsigned char TRANS_TABLE[256] =
 { 0, 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,//(0-15)
  255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, // (16-30)
  ('O' << 1)+1, //  (31) /CH/
  255,      // mezera (32)
  255,      // ! (33)
  255,      // " (34)
  255,      // # (35)
  255,      // $ (36)
  255,      // % (37)
  255,      // & (38)
  255,      // \ (39)
  255,      // ( (40)
  255,      // ) (41)
  255,      // * (42)
  255,      // + (43)
  255,      // , (44)
  255,      // - (45)
  255,      // . (46)
  255,      // / (47)
  (CH << 1)+1, // 0 (48)
  (CH << 1)+0, // 1 (49)
  ('J' << 1)+0, // 2 (50)
  ('W' << 1)+0, // 3 (51)
  ('V' << 1)+0, // 4 (52)
  ('H' << 1)+0, // 5 (53)
  ('H' << 1)+1, // 6 (54)
  ('B' << 1)+1, // 7 (55)
  ('Z' << 1)+1, // 8 (56)
  (ALPHA << 1)+1,// 9 (57)
  255,      // : (58)
  255,      // ; (59)
  ('G' << 1)+1, // < (60) /ALPHA/
  255,      // = (61)
  ('M' << 1)+0, // > (62) /BETA/
  255,      // ? (63)
  255,      // @ (64)
  ('T' << 1)+0, // A (65) ** 0-> "." ; pokračuj na indexu 'T'
  ('S' << 1)+1, // B
  ('R' << 1)+1, // C
  ('I' << 1)+1, // D
  ( 0 << 1)+0, // E
  ('R' << 1)+0, // F
  ('N' << 1)+1, // G
  ('S' << 1)+0, // H
  ('E' << 1)+0, // I
  ('O' << 1)+0, // J
  ('A' << 1)+1, // K
  ('D' << 1)+0, // L
  ('T' << 1)+1, // M
  ('E' << 1)+1, // N
  ('M' << 1)+1, // O
  ('G' << 1)+0, // P
  ('K' << 1)+1, // Q
  ('N' << 1)+0, // R
  ('I' << 1)+0, // S
  ( 0 << 1)+1, // T (84) ** 1-> "-" ; pokračuj na indexu 0 (=konec)
  ('A' << 1)+0, // U
  ('U' << 1)+0, // V
  (BETA << 1)+0, // W
  ('U' << 1)+1, // X
  (BETA << 1)+1, // Y
  ('D' << 1)+1, // Z (90)
  255,      // [ (91)
  255,      // \ (92)
  255,      // ] (93)
  255,      // ^ (94)
  255,      // _ (95)
  255,      // ` (96)
  ('T' << 1)+0, // a (97)
  ('S' << 1)+1, // b
  ('R' << 1)+1, // c
  ('I' << 1)+1, // d
  ( 0 << 1)+0, // e
  ('R' << 1)+0, // f
  ('N' << 1)+1, // g
  ('S' << 1)+0, // h
  ('E' << 1)+0, // i
  ('O' << 1)+0, // j
  ('A' << 1)+1, // k
  ('D' << 1)+0, // l
  ('T' << 1)+1, // m
  ('E' << 1)+1, // n
  ('M' << 1)+1, // o
  ('G' << 1)+0, // p
  ('K' << 1)+1, // q
  ('N' << 1)+0, // r
  ('I' << 1)+0, // s
  ( 0 << 1)+1, // t
  ('A' << 1)+0, // u
  ('U' << 1)+0, // v
  (BETA << 1)+0, // w
  ('U' << 1)+1, // x
  (BETA << 1)+1, // y
  ('D' << 1)+1, // z (122)
  255,      // { (123)
  255,      // | (124)
  255,      // } (125)
  255,      // ~ (126)
  0,       //  (127) - 0 kvůli ukončení neex. znaků
  255,      // € (128)
  255,      //  (129)
  255,      // ‚
  255,      //  (131)
  255,      // „
  255,      // …
  255,      // †
  255,      // ‡
  255,      //  (136)
  255,      // ‰ (137)
  ('I' << 1)+0, // Š
  255,      // ‹
  ('I' << 1)+0, // Ś
  ( 0 << 1)+1, // Ť (141)
  ('D' << 1)+1, // Ž (142)
  ('D' << 1)+1, // Ź
  255,      //  (144)
  255,      // ‘
  255,      // ’
  255,      // “
  255,      // ”
  255,      // • (149)
  255,      // –
  255,      // —
  255,      //  (152)
  255,      // ™
  ('I' << 1)+0, // š
  255,      // › (155)
  ('I' << 1)+0, // ś
  ( 0 << 1)+1, // ť (157)
  ('D' << 1)+1, // ž
  ('D' << 1)+1, // ź
  255,      //  (160)
  255,      // ˇ
  255,      // ˘ (162)
  ('D' << 1)+0, // Ł
  255,      // ¤
  ('T' << 1)+0, // Ą
  255,      // ¦ (166)
  255,      // §
  255,      // ¨
  255,      // © (169)
  ('I' << 1)+0, // Ş (170)
  255,      // «
  255,      // ¬
  255,      // ­
  255,      // ®
  ('D' << 1)+1, // Ż (175)
  255,      // °
  255,      // ±
  255,      // ˛
  ('D' << 1)+0, // ł (179)
  255,      // ´ (180)
  255,      // µ
  255,      // ¶
  255,      // ·
  255,      // ¸
  ('T' << 1)+0, // ą (185)
  ('I' << 1)+0, // ş (186)
  255,      // »
  ('D' << 1)+0, // Ľ
  255,      // ˝
  ('D' << 1)+0, // ľ (190)
  ('D' << 1)+1, // ż (191)
  ('N' << 1)+0, // Ŕ
  ('T' << 1)+0, // Á
  ('T' << 1)+0, // Â
  ('T' << 1)+0, // Ă
  ('T' << 1)+0, // Ä
  ('D' << 1)+0, // Ĺ (197)
  ('R' << 1)+1, // Ć
  ('R' << 1)+1, // Ç
  ('R' << 1)+1, // Č (200)
  ( 0 << 1)+0, // É (201)
  ( 0 << 1)+0, // Ę
  ( 0 << 1)+0, // Ë
  ( 0 << 1)+0, // Ě
  ('E' << 1)+0, // Í
  ('E' << 1)+0, // Î (206)
  ('I' << 1)+1, // Ď
  ('I' << 1)+1, // Đ
  ('E' << 1)+1, // Ń
  ('E' << 1)+1, // Ň (210)
  ('M' << 1)+1, // Ó
  ('M' << 1)+1, // Ô
  ('M' << 1)+1, // Ő
  ('M' << 1)+1, // Ö
  255,      // × (215)
  ('N' << 1)+0, // Ř (216)
  ('A' << 1)+0, // Ů (217)
  ('A' << 1)+0, // Ú (218)
  ('A' << 1)+0, // Ű
  ('A' << 1)+0, // Ü (220)
  (BETA << 1)+1, // Ý
  ( 0 << 1)+1, // Ţ
  255,      // ß
  ('N' << 1)+0, // ŕ
  ('T' << 1)+0, // á (225)
  ('T' << 1)+0, // â (226)
  ('T' << 1)+0, // ă (227)
  ('T' << 1)+0, // ä
  ('D' << 1)+0, // ĺ
  ('R' << 1)+1, // ć (230)
  ('R' << 1)+1, // ç
  ('R' << 1)+1, // č
  ( 0 << 1)+0, // é
  ( 0 << 1)+0, // ę
  ( 0 << 1)+0, // ë
  ( 0 << 1)+0, // ě
  ('E' << 1)+0, // í (237)
  ('E' << 1)+0, // î (238)
  ('I' << 1)+1, // ď
  ('I' << 1)+1, // đ (240)
  ('E' << 1)+1, // ń (241)
  ('E' << 1)+1, // ň (242)
  ('M' << 1)+1, // ó (243)
  ('M' << 1)+1, // ô (244)
  ('M' << 1)+1, // ő (245)
  ('M' << 1)+1, // ö (246)
  255,      // ÷ (247)
  ('N' << 1)+0, // ř (248)
  ('A' << 1)+0, // ů
  ('A' << 1)+0, // ú
  ('A' << 1)+0, // ű (251)
  ('A' << 1)+0, // ü
  (BETA << 1)+1, // ý
  ( 0 << 1)+1, // ţ
  0       // ˙ (255)
 };
 
//-------------------------------------------------------------------------
// Procedura pro převod znaku na reprezentaci v Morseově abecedě
// Funkce využívá převodní tabulku TRANS_TABLE
//
// Parametry:
//  c    Znak k přeložení
//  outbuf Výstupní řetězec
void translate( unsigned char c, char *outbuf ) {
 int i;
 
 if ( (c == 32) || (c == 127) || (c == '\n') || (c == '\t')
    || (c == '<') || (c == '>') || (c == '?') || (c == 10)
    || (c == '"') || (c == 39) || (c == ':') || (c == '!')
    || (c == '(') || (c == ')') || (c == '{') || (c == '}')
    || (c == '=') || (c == '*') || (c == '_') || (c == '^')) {
  // Nepřekládané znaky - pouze doplnit znak "/" pro oddělení
  outbuf[0] = c;
  outbuf[1] = '/';
  outbuf[2] = 0;
 } else {
  i = 0;
  // Přeložení znaku do morseovky s pomocí převodního binárního stromu
  do {
    outbuf[i] = ((TRANS_TABLE[c] & 1) == 0) ? '.' : '-';
    if (TRANS_TABLE[c]!=255) { // Ošetření znaků, které nemají překlad
     i++;
    }
  } while ( (c = (unsigned char)(TRANS_TABLE[c] >> 1)) != 0 );
  outbuf[i] = '/'; // doplnění oddělovače
  outbuf[i+1] = 0;
 }
}
 
//---------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char *argv[] )
{
   if (argc > 2) {
     char *in_name = argv[1];
     char *out_name = argv[2];
     char *options = "";
     unsigned char buf1, buf2 = 0;
     char *outstr;
     FILE *in, *out;
 
     if (argc > 3) {
      options = argv[3];
     }
     // alokace paměti pro pracovní řetězec
     outstr = (char *) malloc(20);
 
     // --------- osetření vstupu -------------
     if ((in = fopen(in_name, "rt"))
       == NULL)
     {
      fprintf(stderr,
          "Chyba pri otevreni vstupniho souboru \"%s\".\n",
          in_name);
      return 1;
     }
 
     // Test na existenci výstupního souboru
     if ( ((out = fopen(out_name, "rt")) != NULL)
       && (strcmp( options, "-f" )) )
     {
      fprintf(stderr,
           strcat("Vystupni soubor \"%s\" existuje.\n",
              "Prejete-li si jej prepsat, pouzijte prepinac -f"),
          out_name);
      fclose(out);
      return 1;
     }
 
     if ((out = fopen(out_name, "wt"))
       == NULL)
     {
      fprintf(stderr,
          "Chyba pri otevreni vystupniho souboru \"%s\".\n",
          out_name);
      return 1;
     }
     // --------- /osetření vstupu ------------
 
     // ------------ zpracování ------------
     while (!feof(in)) {
       // pokud 2. načtené písmeno při předchozím čtení nebylo H
       // tvořící CH, použij ho jako vstup
       // => nečti ze souboru, ale z buf2
      if (buf2 == 0) {
        buf1 = (unsigned char)fgetc(in);
      } else {
        buf1 = buf2;
        buf2 = 0;
      }
      // test na "CH"
       // jestliže jsme načetli "C", načteme ještě jeden znak,
       // protože kdyby to bylo "H", musíme to zpracovat jako "CH"
      if (toupper(buf1)=='C') {
        if (!feof(in)) {
          buf2 = (unsigned char)fgetc(in);
        } else {
          buf2 = 0;
        }
        if (toupper(buf2)=='H') {
          buf1 = CH; // použití zástupného znaku pro CH
          buf2 = 0;
        }
      }
      translate( buf1, outstr ); // překlad znaku do morseovky
       // výpis přeloženého řetězce do výstupního souboru
      fprintf(out, outstr);
     }
     // ------------ /zpracování ----------
 
     fclose(in);
     fclose(out);
     return 0;
   } else {
     // Pokud nejsou zadány parametry, vypsat nápovědu
     printf("Program TELEGRAF - prevod souboru do morseovy abecedy.\n");
     printf("Pouziti: telegraf <vstupni soubor> <vystupni soubor> [-f]\n");
     printf(" -f ... prepsat existujici vystupni soubor\n");
     return 1;
   }
}
//---------------------------------------------------------------------------

Navazující předmět: Programování